fbpx

Privacy Beleid

Home / Privacy Beleid

Wij doen er alles aan uw persoonlijke gegevens zorgvuldig te verwerken en beveiligen. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring vragen of wilt u niet langer dat wij persoonsgegevens van u bewaren en verwerken, neem dan u contact op met :

Perlie Netherlands B.V
Luitstraat 12, 6091PH Leveroy
Telefoon: +31 (0) 85 06 06 554
E-mail: info@perlieshoes.com

In deze Privacyverklaring verwijzen “wij”, “onze” en “ons” naar Perlie, en verwijst “u” naar de bezoeker/gebruiker van de webshop.

Overzicht
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Perlie uw persoonsgegevens verwerkt. Dit houdt onder andere in:

1. Welke persoonsgegevens wij bewaren en verwerken en met welke doeleinden;
2. Met wie wij uw gegevens delen;
3. De bewaartermijnen;
4. Welke beveiligingsmaatregelen wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
5. Ons cookie beleid;
6. Welke rechten uw kunt uitoefenen in verband met uw persoonsgegevens;
7. Wijzigingen in deze privacyverklaring;
8. Autoriteit Persoonsgegevens;
9. Contactgegevens.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. ‘Persoonsgegevens’ bestaan uit alle informatie die direct of indirect kan worden gebruikt om een natuurlijke persoon te identificeren.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6-11-2020.

1. Welke persoonsgegevens bewaren wij
Wij bewaren en gebruiken hoofdzakelijk persoonsgegevens die u zelf rechtstreeks heeft opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. In sommige gevallen worden de persoonsgegevens automatisch verzameld door Perlie of verkregen van een derde partijen.

Wij gebruiken en bewaren de volgende gegevens:
1. Naam, adres en woonplaats (NAW) en andere contactgegevens waaronder uw e-mailadres, telefoonnummer en social media-gegevens;
2. Betalingsgegevens en bestelgegevens waaronder product, maat, betaalmethode, creditcardnummer, factuurspecificaties, bestelbedrag, betaalstatus.
3. Accoutgegevens en IP-adres
4. Aankoopgeschiedenis en voorkeuren
5. Locatiegegevens
6. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch waaronder geslacht, nationaliteit en geboortedatum.

De wettelijke grond voor deze verwerking van persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de contractuele relatie met u, voor de rechtmatige zakelijke belangen van Perlie om hun producten en diensten te leveren en verbeteren en/of zodat Perlie kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. Dit houdt in dat wij uw gegevens verwerken en bewaren ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, ter afhandeling van uw bestelling, ter registratie van uw account, ter verwerking van uw betaling, ter beantwoording van vragen, het versturen van nieuwsbrieven en notificaties. Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt na het plaatsen van een order gebruiken om u éénmalig een gepersonaliseerd e-mail bericht te sturen over producten die voor u interessant kunnen zijn. Deze e-mail wordt ook gebruikt om u naar uw tevredenheid te vragen.

2. Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Alleen wanneer dat voor de diensten die wij aan u leveren, of voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst nodig is, geven wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens door aan door ons geselecteerde partners. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken met hen afgesproken in verwerkingsovereenkomsten.

3. Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens beperkte tijd en verwijderen deze zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden van verwerking. De exacte periode is gebaseerd op het soort persoonsgegevens en de wettelijke verplichtingen of zakelijke doeleinden voor het bewaren ervan. Na de bewaarperiode worden de persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Back to Top
Winkelmand
Close

No products in the cart.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.